0614209316          s.buist@quercusadvies.nl        

Werkgevers stop met hokjes denken

Als belangrijke kandidaatseis bij vacatures wordt vaak vermeld dat het noodzakelijk is ervaring te hebben in de branche waarin de vragende organisatie werkzaam is.

Dit komt veelal voort vanuit de gedachte dat iemand vanuit dezelfde branche sneller toegevoegde waarde kan leveren en in staat is zich gemakkelijk aan de cultuur aan te passen. Een beetje het “ons kent ons” principe.

Ogenschijnlijk een begrijpelijke keuze echter ik ben van mening dat werkgevers hiermee kansen laten liggen. Juist de ogen van verwondering en ervaringen uit geheel andere branches kunnen een grote toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan verandering, innovatie en vitaliteit in een organisatie.

Onlangs wees iemand mij op een vacature van een gemeente waarin men een veranderaar vroeg die “out of the box” kon denken. Bij de eisen werd vermeld dat ten minste 9 jaar ervaring binnen een gemeentelijke overheid noodzakelijk was. Je zou toch denken dat juist voor een vacature als deze bij voorkeur iemand wordt gezocht met ervaring van buiten de overheid. Niet dus.

Het past in het hokjes denken en de beelden die we daarbij hebben. Iemand met ervaring buiten de overheid past lastig binnen de overheid en andersom. Iemand die jaren als HR-adviseur in een technische omgeving heeft gewerkt kan moeilijk HR-advies geven in een zorgorganisatie.

Jammer. Branches zouden zoveel van elkaar kunnen leren. Juist het aantrekken van een functionaris uit een andere branche kan nieuwe en verhelderende inzichten geven die bruikbaar zijn in de organisatie. Juist iemand vanuit een andere branche zou kunnen bijdragen aan de cultuurverandering omdat hij/zij zich minder gemakkelijk conformeert aan de bestaande cultuur.

In de tijd dat mijn moeder in een verzorgingshuis zat heb ik weleens geroepen dat de manager van de zorginstelling iemand zou moeten zijn met uitgebreide ervaring in het hotelwezen. Iemand die weet wat gastgerichtheid is en dit gaat vertalen naar het leveren van zorg aan de bewoners. Hoe boeiend zou dit zijn?

Mensen houden meestal van zekerheid. Zekerheid die werkgevers denken te vinden bij het kiezen van kandidaten uit dezelfde branche. Ik zie dit als een schijnzekerheid. Het slagen in een organisatie hangt van zoveel meer factoren af dan alleen het kennen van de branche.

Durf te gaan voor meer buiten de comfortzone. Ik weet zeker dat dit veel zal opleveren.

Simon Buist